KiddixKid.com 0 preces

Piegādes noteikumi

 1. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi.
 2. Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Piegādājot preces Pircēja norādītajā adresē, neatkarīgi no preču faktiskā saņēmēja tiek uzskatīts, ka Pircējs tās ir saņēmis personīgi, izņemot, ja Pircējs ir iepriekš rakstveidā īpaši norādījis, ka tās nododamas tikai viņam.
 3. Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
 4. Maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra, un un piegādes pakalpojuma sniedzēja.
 5. Piegādes maksas:
  • Piegādes cena pasta nodaļās – 5 EUR vienam pasūtījumam.
  • Piegādes cena ar Latvijas pasta kurjerdienesta starpniecību – 5 Eur.  
 6. Piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.
 7. Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvoklis, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējs, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu, apstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).
 8. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot pasūtītās preces no ārienes.